Dan Gyfaredd Gwlân

cartref

Dan Gyfaredd Gwlân

Crwydrai defaid dros dirweddau, mewn cysylltiad o hyd gyda'r elfennau naturiol a chasglu meiri a malurion y cloddiau wrth yddynt symyd o le i le:

Dethlir hudolrwydd gan Gwlan defynddiau naturiol sy'n rhan o'n tirwedd, treftadaeth a'n diwilliant ac wedi cael eu ail lunio trwy lygaid unigryw Sophie Myfanwy Wellan.

Mae cnu yn ddefnydd newydd i Sophie ac yn un sy'n addasu'n berffaith gyda llu o ddefnyddiau mae hi wedi ei gweithio gyda dros y pumtheg mlynedd diwethaf. Teimlai bod "cnu yn feddiannu nerth a doethineb". Bydd hi'n ailweithio gwlan ochr wrth ochr gyda elfennau arwyddocaol o fetal a phlanhigion gwyllt drwy siwrne creadigol i ddarlunio y dirywriad dwfn rhwng ein rhyng-gysylltu gyda'r byd naturiol.

"Mae archwilio'r byd metaffisegol ar fy meddwl yn gysau. Gweithiaf yn reddfol ac ymdrechaf o hyd i ymbriodi yr ysbrydol a'r ffisegol i geisio cynhyrchu gwaith sy'n meddu tensiwn dynamig a gwir. Mae fy ngwaith yn llawn syniadau o nerth ddefodol, gwirionedd dyfnach a hefyd tensiwn deinameg. Hefyd mae fy ngwaith yn cynnwys syniadau o ddefod, y gallu i drawsnewid a'r cysylltiad 'rhyfedd rhwng popeth, hefyd i ymdrechu i gadw ystyr cysylltioldeb drwy iaith y defnyddiau a'r natur ysbrydol yw'r cymhelliad cryf yn fy ngwaith a'rw mywyd."

Sophie Myfanwy Wellan 2015